แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

ดาวน์โหลดเอกสาร

  word : แผนพลิกโฉมฯ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2564

pdf แผนพลิกโฉมฯ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น