แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบปร… Read moreแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

ดาวน์โหลดเอกสาร   word : แผนพลิกโฉมฯ ฉบั… Read moreแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม. 2566

เอกสาร แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม… Read moreแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม. 2566

คู่มือการใช้งาน (ฉบับย่อ) ระบบติดตามโครงการออนไลน์

    ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน … Read moreคู่มือการใช้งาน (ฉบับย่อ) ระบบติดตามโครงการออนไลน์

แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับป… Read moreแผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการใช้งานระบบติดตา… Read moreคู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คำรับรองการปฏิบัติราชการ… Read moreคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย… Read moreแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1