กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

14 กรกฎาคม 2559 กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง และร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวขจี ให้กับศูนย์การศึกษาหนองระเวียง …

แห่เทียน ปลูกป่า _9135 แห่เทียน ปลูกป่า _9342 แห่เทียน ปลูกป่า _3632

แห่เทียน ปลูกป่า _8507แห่เทียน ปลูกป่า _9209แห่เทียน ปลูกป่า _7742แห่เทียน ปลูกป่า _682แห่เทียน ปลูกป่า _2515