ทำเนียบบุคลากร

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล การศึกษา สถาบัน ติดต่อ
 • นางสุมัธยา  กิจงาม
 • ชื่อเล่น อุ๊

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (MBA) มหาบัณฑิต)

 

 

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2410
 • มือถือ 085-8602678
 • อีเมล Psumattaya@hotmail.com

 

 

 • นางสมปอง  สุคำภา
 • ชื่อเล่น ปอง

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท (Applied Linguistics (M.A.))

 

 • มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2450
 • มือถือ 081-4996410
 • อีเมล iro.rmuti@hotmai.com

 

 

 • ผศ.พวงผกา วรรธนะปกรณ์
 • ชื่อเล่น หนุ่ย

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ศศม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

 

 

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2400
 • อีเมล puangpaga.va@rmuti.ac.th

 

 

 

IMG_1257
 • นางเจนจิรา  อนันตกาล
 • ชื่อเล่น เจน

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท(คอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต)
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2469
 • มือถือ 086-5847540
 • อีเมล Janejira.an@rmuti.ac.th

 

 

IMG_1274
 • นางจันทร์เพ็ญ  มีศรี
 • ชื่อเล่น ตุ้ม

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2468
 • มือถือ 061-8298884
 • อีเมลchanpenw@hotmail.com

 

 

 

 • นางพรนิภา  ชาติวิเศษ
 • ชื่อเล่น เพ็ญ

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นคคราชสีมา

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2440
 • มือถือ 082-8748019
 • อีเมล pen_penjung@hotmail.com

 

 

 • นางสาวพัทธนันท์  แสงใส
 • ชื่อเล่น จุ๋ม

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2440
 • มือถือ 086-6450431
 • อีเมล Pattanan@@hotmail.com

 

 

 

 • นางสาวปภัทร์สิริ วงศ์ธีรากานต์
 • ชื่อเล่น แอม

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นคคราชสีมา

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2440
 • มือถือ
 • อีเมล

 

 

 

 • นางจุรีรัตน์ สีมาดำรงชัย
 • ชื่อเล่น เอ๋

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2400
 • มือถือ 086-2532662
 • อีเมล ae_juree@hotmail.com

 

 

 

IMG_1350
 • นางสาวศศิพัชร์  กฤษเชิด
 • ชื่อเล่น แอ๊ว

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2430
 • มือถือ 085-4947815
 • อีเมล AEW_k29@hotmail.com

 

 

 

 • นางสาวภัทรสุดา แป๊ะเส็ง
 • ชื่อเล่น อุ้ย

 

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2430
 • มือถือ 092-2323264,084-8889428
 • อีเมล hot_girl_051@hotmail.com

 

 

 • นางสาวสุธาสินี  ภักดีศิริวงษ์
 • ชื่อเล่น ปลา

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2420
 • มือถือ 088-5817638
 • อีเมล

 

 

 • นางสาวจีราภรณ์  ศรีงาม
 • ชื่อเล่น แป้ง

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000 -2435
 • มือถือ 089-2504614
 • อีเมล

 

 

 • นางสาวเมวียา  ทองมา
 • ชื่อเล่น เมย์

 

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 • มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

 

 

 • เบอร์ภายใน044-233000-2420
 • มือถือ 069-5936416
 • อีเมล