ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ “มทร.อีสาน มหาสงกรานต์ย้อนวันวานวิถีไทย” ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา