ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ณ บริเวณหน้าเสาธง มทร.อีสาน นครราชสีมา

———————————

เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                             ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๐๕ น. อธิการบดีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา  ๐๘.๐๕  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขับร้องเพลงชาติร่วมกัน เสร็จพิธี

การแต่งกาย : 

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

– นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา มทร.อีสาน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๓๔๐ ๒๓๔๑