ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

“มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 22.00 น.??ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา