ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

banner051061
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน
ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเพลงเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 

การแต่งกาย
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ