แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

รอบเช้า เวลา 09.30 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น.