ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสาธุชนทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 และสำนักงานศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 โทร.๒๓๔๐, ๒๓๔๑