เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ2561

ระบบประเมินออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

 อื่นๆ

  • ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) คลิ๊ก

  • ดาวน์โหลด โปรแกรมและวิธีการติดตั้ง teamviewer คลิ๊ก