ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ไฟล์แนบ: ไฟล์ที่1   ไฟล์ที่2   ไฟล์ที่3