โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnR01BNXN1LUgyb1U?usp=sharing