โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) วันที่ 3 พ.ค. 2559

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

อบรม Part 3พ.ค.59_4631 อบรม Part 3พ.ค.59_9537 อบรม Part 3พ.ค.59_4241 อบรม Part 3พ.ค.59_3260 อบรม Part 3พ.ค.59_3794 อบรม Part 3พ.ค.59_6450 อบรม Part 3พ.ค.59_681 อบรม Part 3พ.ค.59_7690 อบรม Part 3พ.ค.59_5854 อบรม Part 3พ.ค.59_7956 อบรม Part 3พ.ค.59_477 อบรม Part 3พ.ค.59_1079 อบรม Part 3พ.ค.59_961