7ส

ประชาสัมพันธ์ 7ส คืออะไร ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

7S1

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

นโยบายกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

นโยบาย กนผ. นโยบาย มทร.

ประกาศ 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

คำสั่งกองแผน 7ส2คำสั่งกองแผน 7ส

***********************************************

คำสั่ง 7ส คำสั่ง 7ส-02

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

_MG_5933

2bigcleaning day 2562

143030

S__2318478

 S__2318473

S__2318476

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

รอบเช้า เวลา 09.30 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น.

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

แผนปรับปรุง 7ส สอ

กิจกรรม Big Cleaning Day

 

BCD-2561

27818 27820 54095_New S__5079060 S__5079061 S__5079063 S__5079064 S__63766531

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

 bidding 7S_Page_4

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม 7ส

bidding 7S_Page_1bidding 7S_Page_2bidding 7S_Page_3

นโยบายกิจกรรม 7ส

ประกาศ 7ส

ประกาศ 7ส

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2560

7ส

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส Download

 

ประชาสัมพันธ์ 7 ส. คืออะไร

7ส